Het orgel: vanaf de restauratie

Geschiedenis van het orgel vanaf de restauratie
Mense Ruiter Orgelmakers onderhield van 1946 tot 2004 het orgel. Maar het werd steeds duidelijker : onderhoud volstond niet meer. En met inzet van velen kon Mense Ruiter Orgelmakers in de periode 2004 tot 2006 het orgel restaureren. Er werd gekozen voor een conserverende restauratie. Uitgangspunt: integraal behoud en herstel van de situatie 1833. Er werd 1 register gereconstrueerd, de Fluit 2’van het hoofdwerk. Adviseur was Stef Tuinstra, en de Rijksadviseurs waren de heren Rudi van Straten en Wim Diepenhorst. Huidige situatie. Het orgel is weer in oude luister hersteld. Het kan met recht een historisch instrument worden genoemd : veel van het soms stokoude pijpwerk is bewaard gebleven en alle registers klinken weer in volle glorie. Het orgel heeft een heel specifieke, directe klank Helder en soms fel van toon en kleur. Het prestantenkoor kent vele liefhebbers, evenals de Vox Humana afgedekt door een houten resonanskast.. Bijzonder is natuurlijk dat, temidden van vele “Barok”registers er ook een Viola da Gamba 8vt. aanwezig is. Een overblijfsel uit vroeger ingrepen. Sinds de restauratie in 2006 is de dispositie als volgt:

 

Hoofdwerk C-c3
Praestant 8
Roerfluit 8
Viola di Gamba 8
Octaaf 4
Fluit 4
Fluit 2
Mixtuur III-VI
Trompet 8
Rugwerk C-c3
Holpijp 8
Praestant 4
Roerfluit 4
Octaav 2
Speelfluit 2
Flageolet 1
Vox Humana 8 (1802)
Pedaal C-d1
Bourdon 16 (1802)
Praestant 8
Octaav 4
Bazuin 16
Cornet 4
Koppelingen
Manuaalkoppel (gedeeld)
Pedaalkoppel

 
De klank
De koralen 'Erbarm dich mein, o Herre Gott' (BWV 721) en 'Liebster Jesu, wir sind hier' (BWV 731) werden zowel voor als na de restauratie opgenomen. Hieronder kunt u aan de hand van beide koralen de klank van voor en na de restauratie vergelijken.

Erbarm dich mein, o Herre Gott (BWV 721) - voor de restauratie


Erbarm dich mein, o Herre Gott (BWV 721) - na de restauratie


Liebster Jeus, wir sind hier (BWV 721) - voor de restauratie


Liebster Jeus, wir sind hier (BWV 721) - na de restauratie


Het front

Speeltafel

Naamplaatje H.H. Freytag

Ornament rugwerk