Voor de restauratie

Het orgel van de Hervormde Kerk te Noordwolde werd gebouwd in 1658 door Hendrick Huisz uit Groningen. Het verving een oxaalorgel van ca. 1570 of een nog ouder instrument, dat in 1621 waarschijnlijk door Anthoni Waelckens was verbouwd en in 1640 in het kader van de kerkrenovatie van 1639 mogelijk door Waelckens en zijn zoon Andries de Mare is hersteld. Restanten van dit orgel zijn nog aanwezig in het huidige orgel, dat oorspronkelijk drie manualen, vrij pedaal en 27 registers bezat. Het was toen het grootste dorpsorgel in de Groningse Ommelanden. In 1695 werd het orgel door Arp Schnitger gerestaureerd, maar door hem niet of nauwelijks gewijzigd.

In 1802 werd het orgel grondig omgebouwd door Freytag. Het borstwerk werd verwijderd en er kwamen nieuwe windladen en mechaniek. Ook het front onderging wijzigingen. In 1833 voerde Lohman diverse wijzigingen uit. Een Quint 3 werd vervangen door een Viola di Gamba en de Sesquialter II-III sterk maakte plaats voor een Flageolet. Verder werd de Quintadeen van het Rugwerk opgeschoven tot een Holpijp, de Cornet gewijzigd, de manuaalkoppelvernieuwd. A. Walles wijzigde het snijwerk van de kassen. In 1903 verving Eertman de Fluit 2 van het Hoofdwerk door een Bourdon 16. Het register moest overigens 1984 weer worden verwijderd vanwege houtworm. De plaats bleef leeg tot de restauratie van 2006. In 1990 werd het orgel door Mense Ruiter in een Neidhardt-temperatuur gestemd.