Paul en An Moermanstichting

De Paul en An Moerman Stichting
In 2005 werd de Paul en An Moerman Stichting opgericht. Naamdrager van de stichting is het echtpaar Moerman. De heer Paul Moerman werd in 1946 benoemd als organist en is dat zijn hele leven gebleven. Hij was een hartstochtelijk pleitbezorger van “zijn” orgel. Mede dank zij zijn toewijding en zorg, is het orgel dat zich bij zijn aantreden als organist in kommervolle omstandigheden bevond behouden en bespeelbaar gebleven. Hij heeft zich ingespannen voor het onderhoud en een restauratie en velen enthousiast gemaakt om te helpen de nodige fondsen bijeen te sprokkelen. Helaas heeft hij het uiteindelijk resultaat van de restauratie niet meer mee mogen maken. Hij en zijn echtgenote lieten een legaat na aan de stichting die naar hen is genoemd met de uitdrukkelijke opdracht het orgel in de belangstelling van zoveel mogelijk mensen te brengen en te houden.


De Stichting doet dit door een aantal concerten en evenementen als een studiedag per jaar te organiseren. De activiteiten worden aangekondigd in de Groninger Orgelagenda, in plaatselijke pers via artikelen en advertenties en op de eigen website: Orgelnoordwoldegron.nl. De Stichting beheert namens de eigenaar, het kerkbestuur van de NH gemeente Noord- en Zuidwolde, het orgel.

Secretariaat van de Stichting:
de heer Piet Kruize,
Nieuwstraat 17,
9784 PE Noordwolde.
Tel. 0503013634.

Giften voor het orgelfonds en de vergoeding voor het bespelen van het orgel kunt u storten op rekeningnummer: 4828954, ten name van Paul en An Moerman Stichting, Zuidwolde.