Paul en An Moermanstichting

Dit is de site van de Paul en An Moermanstichting, genoemd naar de organist die vanaf 1946 56 jaar lang het orgel bespeelde en verzorgde, en naar zijn vrouw An die hem bij het spelen vaak assisteerde. Hij was vanaf het begin een hartstochtelijk hoeder van het mooie, historische instrument dat helaas in een zeer slechte conditie verkeerde. Met kunst en vliegwerk hield hij, in nauwe samenwerking met Mense Ruiter Orgelmakers (toen in Zuidwolde), het orgel nog enigszins bespeelbaar. Alleen onder zeer strenge voorwaarden liet hij soms andere organisten toe. Als hoofd van de basisschool nam hij wel vaak begaafde leerlingen mee naar het orgel om ze te laten spelen. Hier een schrijven van Paul Moerman dd 1 mei 2003 dat als voorwoord van de cd diende met opnames van voor de restauratie van het orgel.

Het orgel voor de restauratie (foto Kerk in Beeld)

Voor het behoud van het orgel richtte Paul Moerman een orgelfonds op (Stichting Behoud Orgel Noordwolde BON) dat jaren heeft bestaan. De kosten van een restauratie werden in 1987 geraamd op ƒ400.000. Pas na lang volhouden en een restauratierapport uit 1997 voerde Mense Ruiter Orgelmakers uiteindelijk tussen 2004 en 2006 een behoudende restauratie uit.
Helaas overleed Paul Moerman kort voor de demontage. Hij liet zijn bezit testamentair na aan een op te richten stichting die het orgel in de belangstelling moest brengen en houden: de Paul en An Moerman-stichting. Deze stichting werd in 2005 opgericht.

De stichting organiseert jaarlijks een aantal concerten en evenementen zoals een studiedag en educatieve projecten (orgelleerlingendagen en kinderactiviteiten). De activiteiten worden aangekondigd in de Groninger Orgelagenda, in de plaatselijke pers via artikelen en advertenties en op deze website (orgelnoordwoldegroningen.nl). De stichting beheert het orgel namens de eigenaar, het kerkbestuur van de Nederlandse Hervormde Gemeente Noord- en Zuidwolde.

Secretariaat van de Stichting:
de heer Gerard de Bruijn
Willemsstreek 2
9784TB Noordwolde
g-de-bruijn bij-planet-punt-nl
050 3012420

Giften voor het orgelfonds en de vergoeding voor het bespelen van het orgel kunt u storten op rekeningnummer: NL71 INGB0004828954, ten name van Paul en An Moerman Stichting, Zuidwolde.