Paul en An Moerman-stichting

Dit is de site van de Paul en An Moerman-stichting, genoemd naar de organist die vanaf 1946 56 jaar lang het orgel in Noordwolde (Gn) bespeelde en verzorgde, en naar zijn vrouw An die hem bij het spelen vaak assisteerde: Paulus Pieter Moerman, 27 november 1909 – 17 juli 2004 en Anna Moerman-Koudenburg, 3 oktober 1912 – 18 november 2006.

Paul Moerman bespeelt het orgel van de Immanuëlkerk in Groningen; An Moerman zit aan zijn zijde.

In de Tweede Wereldoorlog zijn Paul en An Moerman uit Rotterdam naar Groningen gekomen om daar een basisschool op te zetten. Deze J.C. de Mol Moncourtschool stond op de hoek van de Lingestraat en de Rivierenhof. Het was een ‘Vrije School met den Bijbel’, die begon met een eerste klas en per jaar uitbreidde tot er zes klassen waren. Er is zelfs een zevende klas geweest, als ‘brugklas’ naar de hbs.

Paul Moerman was vanaf het begin een hartstochtelijk hoeder van het mooie, historische instrument dat helaas in een zeer slechte conditie verkeerde. Met kunst en vliegwerk hield hij, in nauwe samenwerking met Mense Ruiter Orgelmakers (eerst gevestigd in Groningen en later in Zuidwolde), het orgel nog enigszins bespeelbaar.
Voor het behoud van het orgel richtte Paul Moerman een orgelfonds op (Stichting Behoud Orgel Noordwolde BON) dat jaren heeft bestaan. De kosten van een restauratie werden in 1987 geraamd op ƒ400.000.
Pas na lang volhouden en een restauratierapport uit 1997 voerde Mense Ruiter Orgelmakers uiteindelijk tussen 2004 en 2006 een behoudende restauratie uit.
Hier een schrijven van Paul Moerman dd 1 mei 2003 dat als voorwoord diende van een cd met opnames van voor de restauratie van het orgel (‘Noordwolde (Gn), Jan Harryvan’, 2003, eigen uitgave BON 230503-01).

Het orgel voor de restauratie (foto Kerk in Beeld)

Alleen onder zeer strenge voorwaarden liet hij soms andere organisten toe. Als hoofdmeester nam hij wel vaak muzikale leerlingen achterop de brommer mee naar het orgel om ze te laten spelen.

Zie ook Groninger organist (92) stopt na 62 jaar

Foto Nieuwsblad van het Noorden, 2002

Helaas overleed Paul Moerman vlak voordat het orgel gedemonteerd werd! Hij liet zijn bezit testamentair na aan een op te richten stichting die het orgel in de belangstelling moest brengen en houden: de Paul en An Moerman-stichting. Deze stichting werd in 2005 opgericht. De stichting beheert het orgel namens de eigenaar, het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente Noordwolde-Zuidwolde.

De kogel is door de kerk en het demonteren van het orgel in Noordwolde kan beginnen (2003)

De stichting organiseert jaarlijks een aantal Orgel-Plusconcerten en evenementen zoals een studiedag en educatieve projecten (orgelleerlingendagen en kinderactiviteiten). De activiteiten worden aangekondigd in de Groninger Orgelagenda, in de plaatselijke pers via artikelen en advertenties en op deze website (orgelnoordwoldegroningen.nl).

Secretariaat van de Stichting:
de heer Gerard de Bruijn
Willemsstreek 2
9784 TB Noordwolde
g-de-bruijn [at] planet . nl
050 3012420

Giften voor het orgelfonds en de vergoeding voor het bespelen van het orgel kunt u storten op rekeningnummer: NL71 INGB0004828954, ten name van Paul en An Moerman Stichting, Zuidwolde.

In het voorjaar van 2019 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden waarbij bestuurders van het eerste uur voorzitter Jan Veldkamp en secretaris Piet Kruize zijn afgetreden. Jan Veldkamp heeft als voorman van Mense Ruiter Orgelmakers Paul en An Moerman goed gekend. Hij heeft met de Orgelmakerij handen en voeten gegeven aan wat Paul en An Moerman voorstonden: behoud van het erfgoed van het orgel van Noordwolde.
Jan Veldkamp en Piet Kruize zijn zeer belangrijke spillen geweest voor de stichting en hebben een eigen draai gegeven aan de doelstellingen van de stichting: zij zetten de Orgel-Plusconcerten op de Groninger Orgelagenda, met een hapje en drankje toe.
Op zaterdag 30 maart 2019 zijn beide mannen daarom in het zonnetje gezet. De nieuwe voorzitter Bert Meijberg sprak hun toe (wat hier te lezen is) en zowel bestuurslid Henk de Vries als Leonore Lub (Piets orgeljuf!) lieten het orgel prachtig klinken.