Open Torendag, za 8 juni 2024

Op de tweede zaterdag van juni 2024 wordt weer een provinciale Open Torendag georganiseerd, in samenwerking met Stichting Klokkenspel en Culturele Commissie Noordwolde.
Leonard Schick zal om 16 uur een gratis inloopconcert geven met barokimprovisaties over kerkliederen, passend bij het Huis-Freytag-Lohman-orgel. Leonard is een begaafd improvisator en student van Sietze de Vries en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus-conservatorium.
Zodra meer bekend is over welke liederen Leonard Schick zal improviseren, zal dat op deze plek bekend worden gemaakt.

Leonard Schick, geboren in Lausanne (Zwitserland), kreeg vanaf zijn elfde vioolles en vanaf zijn twaalfde klavecimbelles. Hij was vele jaren lid van het Erven Bach Jeugd Barokorkest dat onder leiding staat van leden van de Akademie für Alte Musik in Berlijn.
Hij studeerde klavecimbel aan de Schola Cantorum Basilienis bij Jesper Christensen en Jörg-Andreas Bötticher. Aan hetzelfde instituut studeerde hij daarna orgel, en had improvisatieles van Dirk Börner (klavecimbel) en Emmanuel le Divellec (orgel). Momenteel studeert hij in Groningen orgel en improvisatie bij Erwin Wiersinga en Sietze de Vries. Hij heeft bij veel docenten masterclasses gevolgd.
Leonard Schick componeert en improviseert in historische stijlen. Hij bestudeert daarnaast Midden-Duitse klavecimbels uit Bachs tijd.

Programma:

  • Praeludium
  • Was Gott tut, das ist wohlgetan (G. Neumark XVII)
  • Wer nur den lieben Gott lässt walten (S. Gastorius 1690)
  • Gij dienaars aan de Heer gewijd (Ps 134, Genève 1551)
  • Fuga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *